tel: +48 12 333 46 86

Lokalizacja

Wyślij wiadomość


Informacja

Właścicielem serwisu jest firma Profil Serwis Sp. z o.o.
32-050 Skawina, ul. Torowa 46,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000529443, NIP 9442247305
kapitał zakładowy 50.000 zł